Physiotulle - Ag

Physiotulle - Ag

Yara Bakım

Bakteriler yara iyileşmesini engelleyen en belirgin faktördür. Physiotulle-Ag yapışkansız aktif içeriği gümüş sulphadiazine olup nemli yara iyileşmesini sağlayan nemli temas yüzeyidir. Yara ile temas ettiğinde hidrokolloid partiküller eksudayı absorbe eder ve gümüşü yara yatağına bırakır. Buda yara üzerinde bir jel oluşturur ve ideal nemli yara iyileştirme ortamı sağlanır. Uygulama için örtü yara kenarlarından 1 cm daha büyük olmalıdır. İkinci örtü fizyotul-ag' nin sabitlenmesini sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Eksude miktarına bağlı olarak seçilecek absorbe edici örtü alione, biatain veya confeel plus olabilir.

Cevizli Mah. Karabük Cad. NO: 22/1 Kartal /İSTANBUL
0216 383 58 23